Bevestiging

Het is opvallend dat in onze maatschappij een onvervulde behoefte bestaat naar bevestiging door anderen en in het teken staat van onmiddellijke behoeftebevrediging. Die behoefte komt voort uit een fundamenteel onbevredigend gevoel. Veel mensen zijn op zoek naar dé oplossing voor dit knagende gevoel of geven bij voorkeur bepaalde situaties, het verleden of anderen de schuld.

Wat ik zie in mijn praktijk is dat veel mensen als kind weinig bevestigd zijn. Er is aan hun natuurlijk verlangen naar bescherming en zekerheid, niet tegemoetgekomen. Hierdoor is er in hun gevoelsleven een fundamentele onrust ontstaan, onzekerheid of het gevoel dat er ‘iets’ ontbreekt.  

Bevestiging is essentieel om een innerlijke stabiele zekerheid in jezelf te kunnen bereiken. Wanneer je bijvoorbeeld opgroeit in een gezin waar jij je thuis voelt en dat je mag zijn wie je bent, zoals je bent, dan wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van jouw vermogen tot liefhebben.

Als je daarentegen onvoldoende bevestigd bent, ontstaat compensatiegedrag, zoals bijvoorbeeld verslaving. Maar ook gevoelens van angst, depressie, afgescheidenheid, eenzaamheid en onzekerheid.

Ieder mens heeft behoefte aan bevestiging en liefde. Hoe vaak en op welke manier we bevestigd zijn, beïnvloedt hoe we ons gedragen naar onszelf en de wisselwerking met de mensen om ons heen. Daar ligt dan ook de oorsprong van met wat voor bril op we kijken naar onszelf en de ander. Maar, bevestiging is meer dan alleen iets aardigs zeggen. Het is met aandacht naar de ander kijken en het goede dat je ziet benoemen.

Haptotherapie kan veel betekenen voor het herstellen van de bevestiging, waarin de wisselwerking tussen mij en mijn cliënten uiteraard van essentieel belang is. Jouw helingsproces is het hervinden van jouw eigenwaarde door positieve bevestigende ontmoetingen. Hierdoor kan dan het vertrouwen groeien en het vermogen om liefde te ontvangen en te geven.

Heb jij behoefte aan bevestiging dat je goed genoeg bent, dat je mag zijn wie je bent, zoals je bent? Bel 06-54633309 of mail naar info@madelonkoers.nl voor meer informatie of het maken van een afspraak.

#bevestiging #bevestigen #haptotherapie #haptonomie #angst #depressie #eenzaamheid #goedgenoeg #zijnwiejebent #therapie #affectiviteit #eigenwaarde # liefde #vertrouwen #balans